Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Disclaimer

 

Toepasselijkheid
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle websites van Legal Loyalty.

 

Aanvaarding
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten aangeboden via deze website en deze disclaimer, zijn de voorwaarden van deze diensten van toepassing.

 

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en alle andere websites van Legal Loyalty worden ontleend. Hoewel Legal Loyalty de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Legal Loyalty niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de (aan)geboden informatie. Evenmin wordt gegarandeerd dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Informatie gebruiken
Legal Loyalty behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Loyalty behalve ten behoeve van eigen gebruik. Oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van Legal Loyalty opleveren.

 

Wijzigingen
Legal Loyalty behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment te wijzigen of te beëindigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
© (copyright) – 2022 Legal Loyalty

Deze website maakt gebruik van analytische cookies.

Meer info